Podmínky soutěže

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

Pokud jste si objednali před méně než 30 dny u společnosti CeWe Color, a. s.  (CEWE FOTOLAB) nebo prostřednictvím některého z obchodních partnerů (dm drogerie, ROSSMANN, Teta drogerie, Globus) svoji CEWE FOTOKNIHU, můžete ji vyplněním registračního formuláře přihlásit do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku. Do přihlašovacího formuláře zadáte e-mailovou adresu, číslo fotosběrny a číslo zakázky z potvrzovacího e-mailu vaší objednávky. Po přihlášení obdržíte e-mail s náhledem Vámi přihlašované CEWE FOTOKNIHY a registračními údaji. Po vaší kontrole a finálním potvrzení je CEWE FOTOKNIHA v soutěži a na e-mail vám zašleme první odměnu za účast v soutěži.

 

Pravidla soutěže CEWE FOTOKNIHA roku

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost CeWe Color, a. s. (dále jen organizátor).

Soutěž je určena všem autorům produktu CEWE FOTOKNIHA, který byl vyroben prostřednictvím některého z obchodních partnerů nebo přímo organizátorem. Zaměstnanci organizátora soutěže se mohou přihlásit pouze do zaměstnanecké kategorie, která nepostupuje dále do finále o hlavní ceny.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Soutěžní CEWE FOTOKNIHA nesmí porušovat platné zákony ČR (nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii, atd.) a musí odpovídat těmto pravidlům soutěže, tj. musí být objednána (datum odeslání zakázky) v období od 1. 8. 2019 do 30. 4. 2021 a přihlášena nejpozději do 30 dnů od data objednání, nejpozději však do 30. 4. 2021.

Přihlásit je možné všechny typy CEWE FOTOKNIH objednaných online, z technických důvodů nelze přihlásit CEWE FOTOKNIHU objednanou prostřednictvím CD a dětskou CEWE FOTOKNIHU.

Přihlásit CEWE FOTOKNIHU lze výhradně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.cewe-community.com. Registrace je platná pouze pokud účastník soutěže vyplní všechny povinné údaje a potvrdí email se schválením CEWE FOTOKNIHY, který mu přijde po vyplnění a odeslání formuláře.

Účastník zařadí svoji CEWE FOTOKNIHU do konkrétní vyhlášené kategorie soutěže.

 

 

Kategorie soutěže jsou:

 • Ostatní
 • Cestování
 • Svatba
 • Děti a rodina
 • Sport a hobby
 • Příroda a zvířata
 • Kronika a události

 

Organizátor si vyhrazuje právo přeřadit soutěžní CEWE FOTOKNIHU do odpovídající kategorie soutěže.

V případě, že soutěžní CEWE FOTOKNIHA bude obsahovat mapy, budou při zobrazení knihy v soutěži z licenčních důvodů překryty neutrálním pozadím.

O tom, zda přihlášená CEWE FOTOKNIHA vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor soutěže. Po schválení bude soutěžní CEWE FOTOKNIHA zveřejněna na stránkách soutěže, a to do 10 pracovních dnů od data registrace do soutěže.

Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely po neomezeně dlouhou dobu a se zasílám obchodních sdělení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník má právo souhlas písemně odvolat, právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů zůstává CEWE FOTOKNIHA nadále jako přihlášená v soutěži jako anonymní, nicméně účastník ztrácí nárok na jakoukoli výhru nebo odměnu v soutěži.

Přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže účastník soutěže prohlašuje, že je jejím autorem, že má vypořádaná veškerá práva s osobami, které jsou v ní vyobrazeny a že disponuje veškerými právy k těmto fotografiím. Účastník soutěže přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže zároveň potvrzuje, že získal souhlas všech osob vyobrazených na fotografiích s jejich zařazením do CEWE FOTOKNIHY a s jejich zveřejněním dle pravidel soutěže, a že zveřejněním CEWE FOTOKNIHY nemůže dojít k porušení osobnostních a autorských práv účastníka a osob zachycených na fotografiích.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastník bere na vědomí, že z důvodu zachování regulérnosti soutěže není možné jeho CEWE FOTOKNIHU po dobu soutěže odhlásit. CEWE FOTOKNIHU přihlašuje účastník pod svým jménem s uvedením jejího názvu, e-mailové a poštovní adresy a telefonního kontaktu. Přihlášené CEWE FOTOKNIHY s chybějícími, neplatnými povinnými údaji nebo nevhodným obsahem nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití přihlášené CEWE FOTOKNIHY, a všech fotografií v ní obsažených, bez územního omezení na dobu neurčitou pro marketingové potřeby organizátora soutěže a pro prezentaci služeb u jeho zákazníků.

Za každou CEWE FOTOKNIHU, která bude řádně přihlášena do soutěže, bude účastníku zaslán kód na slevu v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Kód lze uplatnit pouze v jedné objednávce CEWE FOTOKNIHY. Tato akce se nevztahuje na CEWE FOTOKNIHU malou a mini. Platnost slevového kódu je do 30. 11. 2021. Slevový kód obdrží soutěžící na e-mail, který uvedl v registraci, a to v momentě zveřejnění CEWE FOTOKNIHY organizátorem v soutěži. Slevový kód lze uplatnit pouze u toho partnera, u kterého byla zakoupena CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže.  

MĚSÍČNÍ VÝHERCI

Každá CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže může získat titul měsíčního výherce. VIP porota zvolí CEWE FOTOKNIHU v příslušném měsíci jako výherní. 

Účastník soutěže, jehož soutěžní CEWE FOTOKNIHA vyhrála v daném měsíci, bude telefonicky kontaktován organizátorem. Podmínkou pro zveřejnění účastníka jako měsíčního výherce je udělení souhlasu s pořízením fotografií a video a audiozáznamu nebo přímého TV přenosu z předání měsíční výhry a z případného předání hlavní výhry ve finále a jejich použitím pro marketingové účely organizátora k další propagaci soutěže. V případě, že účastník nebude po dobu 7 dní k zastižení na udaném telefonním čísle či emailu nebo neudělí výše uvedený souhlas, vyhrazuje si organizátor právo vyhlásit jako měsíčního výherce dalšího účastníka v pořadí získaných hlasů VIP poroty, který tyto podmínky splní.

Vždy k 15. dni následujícího měsíce budou na soutěžních stránkách vítězné CEWE FOTOKNIHY předchozího měsíce.

Měsíční ceny jsou předávány výhercům osobně, a to buď v Praze v sídle organizátora soutěže, u partnerů soutěže nebo jsou ceny zaslány poštou nebo emailem. Podmínkou pro osobní předání měsíční výhry je osobní účast výherce na předání. V opačném případě bude cena zaslána poštou.

 

VÝHERCI KATEGORIÍ SOUTĚŽE

V rámci jednotlivých kategorií soutěže budou zvoleni výherci každé kategorie, které bude volit vždy partner jednotlivé kategorie ze všech soutěžních CEWE FOTOKNIH dané kategorie.

Výherce kategorie bude zvolen partnerem kategorie po ukončení přihlašování CEWE FOTOKNIHY do soutěže.

Účastník soutěže, jehož soutěžní CEWE FOTOKNIHA byla vybrána partnerem jako vítězná v rámci kategorie, bude telefonicky kontaktován organizátorem. Podmínkou pro zveřejnění účastníka jako výherce kategorie je udělení souhlasu s pořízením fotografií a video a audiozáznamu nebo přímého TV přenosu z předání výhry ve finále a jejich použitím pro marketingové účely organizátora k další propagaci soutěže. V případě, že účastník nebude po dobu 7 dní k zastižení na udaném telefonním čísle či e-mailu nebo neudělí výše uvedený souhlas, vyhrazuje si organizátor právo vyhlásit jako výherce kategorie dalšího účastníka v pořadí volby partnera kategorie, který tyto podmínky splní.

Výherci jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na stránkách soutěže před konáním finále soutěže, kde jim budou předány hodnotné ceny.

FINÁLE SOUTĚŽE

Do finále soutěže postupují všichni měsíční výherci. Finále soutěže se bude konat 19. května 2021 online přenosem, za účasti VIP poroty a zástupců médií.

Ve finále soutěže budou vystaveny všechny CEWE FOTOKNIHY měsíčních výherců. O vítězné CEWE FOTOKNIZE rozhodne VIP porota, jejíž členové budou udělovat finálovým CEWE FOTOKNIHÁM hlasy.

CEWE FOTOKNIHA s nejvíce udělenými hlasy se stává vítěznou. Autor vítězné CEWE FOTOKNIHY roku získává hlavní výhru soutěže.

Podmínkou účasti CEWE FOTOKNIHY ve finále soutěže je účast autora na online přenosu. V případě neúčasti autora ve finále bude CEWE FOTOKNIHA z finále soutěže vyřazena.

Účastník, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely organizátora na neomezeně dlouhou dobu. Organizátor je oprávněn využívat jména výherců pro marketingové účely související s touto soutěží.

 

CENY V SOUTĚŽI

 • Hlavní cena - SUV Peugeot 3008
 • Cena za nejlepší fotografii - Fotoaparát Nikon Z6 + 24-70 / f4
 • Nejlepší cestovatelská CEWE FOTOKNIHA - zájezd pro dva do New Yorku
 • Cena za nej kroniku naší rodiny - zájezd pro dva na Kapverdy
 • Cena za nej svatební CEWE FOTOKNIHU - týdenní pobyt ve městě Salzburg pro 2 osoby
 • Nejkreativnější CEWE FOTOKNIHA - Trofej + poukaz na CEWE fotoprodukty v hodnotě 13.000 Kč
 • Cena v online hlasování diváků (spustíme 3. 5. 2021) - libovolný zájezd na sportovní událost v hodnotě 1.000 €

 

Podmínkou předání jakékoli ceny je účast výherce při online přenosu a předání cen.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vyhrané výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách organizátora. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé, k jaké změně (a případně kdy) došlo.

 

Svoji CEWE FOTOKNIHOU můžete pomáhat

Za každou CEWE FOTOKNIHU přihlášenou do soutěže daruje organizátor 25,- Kč charitativním organizacím Pink Bubble a Sue Ryder. Darovaná částka bude rovnoměrně rozdělena mezi uvedené charitativní organizace.

 

Dotazy k soutěži zasílejte na email: mojecewefotokniha@cewe.cz