Podmínky soutěže

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT 8. ročníku SOUTĚŽE

Pokud jste si objednali před méně než 30 dny (tj. od 1. 5. 2017) u společnosti CeWe Color, a. s.  (FOTOLAB, CEWE) nebo prostřednictvím některého z obchodních partnerů (dm drogerie markt, ROSSMANN, Teta drogerie, Globus) svoji CEWE FOTOKNIHU, můžete ji vyplněním registračního formuláře přihlásit do 8. ročníku soutěže CEWE FOTOKNIHA roku. Do přihlašovacího formuláře zadáte e-mailovou adresu, číslo fotosběrny a číslo zakázky z potvrzovacího e-mailu Vaší objednávky. Po přihlášení obdržíte e-mail s náhledem Vámi přihlašované CEWE FOTOKNIHY a registračními údaji. Po Vaší kontrole a finálním potvrzení je CEWE FOTOKNIHA v soutěži a na e-mail Vám zašleme první odměnu za účast v soutěži.

Pravidla 8. ročníku soutěže CEWE FOTOKNIHA roku

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost CeWe Color, a. s. (dále jen organizátor).

Soutěž je určena všem autorům produktu CEWE FOTOKNIHA, který byl vyroben prostřednictvím některého z obchodních partnerů nebo přímo organizátorem. Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci organizátora soutěže.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

 

Soutěžní CEWE FOTOKNIHA nesmí porušovat platné zákony ČR (nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii, atd.) a musí odpovídat těmto pravidlům soutěže, tj. musí být objednána (datum odeslání zakázky) v období od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2018 a přihlášena nejpozději do 30 dnů od data objednání, nejpozději však do 31. 8. 2018.

Přihlásit je možné všechny typy CEWE FOTOKNIH objednaných online, z technických důvodů nelze přihlásit CEWE FOTOKNIHU objednanou prostřednictvím CD.

Přihlásit CEWE FOTOKNIHU lze výhradně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.cewe-fotokniha.cz . Registrace je platná pouze pokud účastník soutěže vyplní všechny povinné údaje.

 

Účastník zařadí svoji CEWE FOTOKNIHU do konkrétní vyhlášené kategorie soutěže. Kategorie soutěže jsou – cestování, svatba, děti a rodina, sport a hobby, příroda a zvířata, kronika a události. Organizátor si vyhrazuje právo přeřadit soutěžní CEWE FOTOKNIHU do odpovídající kategorie soutěže.

 

V případě, že soutěžní CEWE FOTOKNIHA bude obsahovat mapy, budou při zobrazení knihy v soutěži z licenčních důvodů překryty neutrálním pozadím.

 

O tom, zda přihlášená CEWE FOTOKNIHA vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor soutěže. Po schválení bude soutěžní CEWE FOTOKNIHA zveřejněna na stránkách soutěže, a to do 10 pracovních dnů od data registrace do soutěže.

 

Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely po neomezeně dlouhou dobu a se zasílám obchodních sdělení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník má právo souhlas písemně odvolat, právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů zůstává CEWE FOTOKNIHA nadále jako přihlášená v soutěži jako anonymní, nicméně účastník ztrácí nárok na jakoukoli výhru nebo odměnu v soutěži.

 

Přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže účastník soutěže prohlašuje, že je jejím autorem, že má vypořádaná veškerá práva s osobami, které jsou v ní vyobrazeny a že disponuje veškerými právy k těmto fotografiím. Účastník soutěže přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže zároveň potvrzuje, že získal souhlas všech osob vyobrazených na fotografiích s jejich zařazením do CEWE FOTOKNIHY a s jejich zveřejněním dle pravidel soutěže, a že zveřejněním CEWE FOTOKNIHY nemůže dojít k porušení osobnostních a autorských práv účastníka a osob zachycených na fotografiích.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastník bere na vědomí, že z důvodu zachování regulérnosti soutěže není možné jeho CEWE FOTOKNIHU po dobu soutěže odhlásit. CEWE FOTOKNIHU přihlašuje účastník pod svým jménem s uvedením jejího názvu, e-mailové a poštovní adresy a telefonního kontaktu.  Přihlášené CEWE FOTOKNIHY s chybějícími nebo neplatnými povinnými údaji nebudou do soutěže přijaty.

 

Účastník soutěže uděluje přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití přihlášené CEWE FOTOKNIHY, a všech fotografií v ní obsažených, bez územního omezení na dobu neurčitou pro marketingové potřeby organizátora soutěže a pro prezentaci služeb u jeho zákazníků.

 

Za každou CEWE FOTOKNIHU, která bude řádně přihlášena do soutěže, bude účastníku zaslán kód na slevu v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Kód lze uplatnit pouze v jedné objednávce CEWE FOTOKNIHY, jejíž cena je minimálně 500 Kč bez dopravného a balného. Platnost slevového kódu je do 31. 11. 2018. Slevový kód obdrží soutěžící na e-mail, který uvedl v registraci, a to v momentě zveřejnění CEWE FOTOKNIHY organizátorem v soutěži. Slevový kód lze uplatnit pouze u toho partnera, u kterého byla zakoupena CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže.  Výjimkou jsou zákazníci obchodního partnera dm drogerie markt s. r. o., kteří obdrží slevový kód s čárovým kódem uplatnitelným na pokladně při vyzvednutí zhotovené CEWE FOTOKNIHY.

 

MĚSÍČNÍ VÝHERCI

Každá CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže může získat soutěžní hlasy na stránkách uvedených na www.cewe-fotokniha.cz . Každý návštěvník soutěžních stránek může dát každé soutěžní CEWE FOTOKNIZE pouze jeden hlas za hlasovací období (1 měsíc). Pro soutěžní CEWE FOTOKNIHY je možné hlasovat celý kalendářní měsíc následující po měsíci zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Hlasování se provádí pomocí tlačítka „Chci dát hlas této knize“. Svůj hlas musí hlasující potvrdit pomocí odkazu, který obdrží e-mailem. Pouze takto potvrzený hlas je považován za platný.

 

Z důvodu dodržení regulérnosti soutěže budou hlasy udělené v příslušném měsíci zobrazeny až po uplynutí hlasovacího měsíce. Organizátor si vyhrazuje právo odečíst hlasy udělené nepoctivým způsobem.

Vedle hlasování návštěvníků soutěžních stránek zvolí VIP porota další CEWE FOTOKNIHU soutěžící v příslušném měsíci jako výherce VIP poroty.

 

Účastník soutěže, jehož soutěžní CEWE FOTOKNIHA získala nejvíce soutěžních hlasů nebo byl zvolen VIP porotou, bude telefonicky kontaktován organizátorem. Podmínkou pro zveřejnění účastníka jako měsíčního výherce je udělení souhlasu s pořízením fotografií a video a audiozáznamu nebo přímého TV přenosu z předání měsíční výhry a z případného předání hlavní výhry ve finále a jejich použitím pro marketingové účely organizátora k další propagaci soutěže. V případě, že účastník nebude po dobu 7 dní k zastižení na udaném telefonním čísle či emailu nebo neudělí výše uvedený souhlas, vyhrazuje si organizátor právo vyhlásit jako měsíčního výherce dalšího účastníka v pořadí získaných hlasů nebo volby VIP poroty, který tyto podmínky splní.

 

Vždy k 15. dni následujícího měsíce budou na soutěžních stránkách zveřejněny udělené soutěžní hlasy a zároveň vyhlášeny obě vítězné CEWE FOTOKNIHY předchozího měsíce.

Měsíční ceny jsou předávány výhercům výhradně osobně, a to buď v Praze v sídle organizátora soutěže, nebo u partnerů soutěže. Podmínkou pro předání měsíční výhry je osobní účast výherce na předání. V opačném případě cena propadá.

 

VÝHERCI KATEGORIÍ SOUTĚŽE

V rámci jednotlivých kategorií soutěže budou zvoleni výherci každé kategorie, které bude volit vždy partner jednotlivé kategorie ze všech soutěžních CEWE FOTOKNIH dané kategorie.

Výherce kategorie bude zvolen partnerem kategorie po ukončení přihlašování CEWE FOTOKNIHY do soutěže.

Účastník soutěže, jehož soutěžní CEWE FOTOKNIHA byla vybrána partnerem jako vítězná v rámci kategorie, bude telefonicky kontaktován organizátorem. Podmínkou pro zveřejnění účastníka jako výherce kategorie je udělení souhlasu s pořízením fotografií a video a audiozáznamu nebo přímého TV přenosu z předání výhry ve finále a jejich použitím pro marketingové účely organizátora k další propagaci soutěže. V případě, že účastník nebude po dobu 7 dní k zastižení na udaném telefonním čísle či e-mailu nebo neudělí výše uvedený souhlas, vyhrazuje si organizátor právo vyhlásit jako výherce kategorie dalšího účastníka v pořadí volby partnera kategorie, který tyto podmínky splní.

Výherci jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na stránkách soutěže před konáním finále soutěže, kde jim budou předány hodnotné ceny.

 

FINÁLE SOUTĚŽE

Do finále soutěže postupují všichni měsíční výherci. Finále soutěže se bude konat v měsíc říjnu 2018 v Praze v předem stanoveném termínu a místě za účasti VIP poroty a zástupců médií.

Ve finále soutěže budou vystaveny všechny CEWE FOTOKNIHY měsíčních výherců. O vítězné CEWE FOTOKNIZE roku 2017 rozhodne VIP porota, jejíž členové budou udělovat finálovým CEWE FOTOKNIHÁM hlasy.

CEWE FOTOKNIHA s nejvíce udělenými hlasy se stává vítěznou. Autor vítězné CEWE FOTOKNIHY roku 2017 získává hlavní výhru soutěže.

Podmínkou účasti CEWE FOTOKNIHY ve finále soutěže je osobní účast autora. V případě neúčasti autora ve finále bude CEWE FOTOKNIHA z finále soutěže vyřazena.

Účastník, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely organizátora na neomezeně dlouhou dobu. Organizátor je oprávněn využívat jména výherců pro marketingové účely související s touto soutěží.

 

CENY V SOUTĚŽI

Měsíční cena – dárkový poukaz na fotoslužby CEWE v hodnotě 5 000,- Kč

Cena kategorie – fotoaparáty, rodinná dovolená a další ceny

Hlavní cena – osobní automobil

Podmínkou předání jakékoli ceny je osobní účast výherce při předání ceny.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vyhrané výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách organizátora. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

 

Svoji CEWE FOTOKNIHOU můžete pomáhat

Za každou  CEWE FOTOKNIHU přihlášenou do soutěže daruje organizátor 10,- Kč a za každý hlas věnovaný Vaší soutěžní CEWE FOTOKNIZE daruje organizátor 1,- Kč charitativním organizacím Pink Bubble a Sue Ryder. Darovaná částka bude rovnoměrně rozdělena mezi uvedené charitativní organizace.

 

Dotazy k soutěži zasílejte na email: mojecewefotokniha@cewe.cz

Účastník, autor = zahrnuje i účastnice a autorky

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT SOUTĚŽE 2016

Pokud jste si objednali před méně než 30 dny (od 15. 3. 2016) u společnosti CEWE prostřednictvím některého z obchodních partnerů svojí CEWE FOTOKNIHU, můžete ji vyplněním registračního formuláře přihlásit do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2016.

Registrace je snadná a zvládnete ji během pár minut. Do přihlašovacího formuláře zadáte svoji emailovou adresu, číslo fotosběrny a číslo zakázky z potvrzovacího emailu objednávky. Po přihlášení obdržíte email s náhledem Vámi přihlašované CEWE FOTOKNIHY a registračními údaji. Po Vaší kontrole a finálním potvrzení je CEWE FOTOKNIHA v soutěži a na email Vám zašleme první odměnu za účast v soutěži.

 

Pravidla soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2016

Organizátorem soutěže je společnost CeWe Color, a. s. (dále jen organizátor).

Soutěž je určena všem autorům produktu CEWE FOTOKNIHA, který byl vyroben prostřednictvím některého z obchodních partnerů společnosti nebo přímo společností CeWe Color, a. s. Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci organizátora soutěže.

Soutěžní CEWE FOTOKNIHA nesmí porušovat platné zákony ČR (např. nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii, atd.) a musí odpovídat pravidlům soutěže, tj. musí být objednána (datum odeslání zakázky) v období od 15. 3. do 31. 12. 2016 a přihlášena nejpozději do 30 dnů od data objednání, nejpozději však do 6. 1. 2017.

Hlasování pro knihy přihlášené od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017 probíhá do 31. 1. 2017.

Na Vaše přání jsme soutěž prodloužili do 31. ledna 2017, a tak můžete nově do soutěže přihlásit i knihy odeslané do výroby do 31. ledna 2017. Pro fotoknihy objednané v prosinci 2016 stále platí možnost přihlášení do soutěže do 30 dnů od data objednání. Výjimkou jsou fotoknihy objednané během měsíce ledna 2017, ty je možné přihlásit pouze do 31. ledna 2017 (neplatí pravidlo 30 dnů). Pro fotoknihy přihlášené během měsíce ledna se bude hlasovat celý měsíc únor.

Přihlásit je možno všechny typy CEWE FOTOKNIH objednaných online, z technických důvodů nelze přihlásit CEWE FOTOKNIHU objednanou prostřednictvím CD.

Přihlásit CEWE FOTOKNIHU lze výhradně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Registrace je platná pouze pokud zákazník vyplní všechny povinné údaje.

V případě, že soutěžní CEWE FOTOKNIHA bude obsahovat mapy, budou při zobrazení knihy v soutěži z licenčních důvodů překryty neutrálním pozadím.

O tom, zda přihlášená CEWE FOTOKNIHA vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor soutěže. Po schválení bude soutěžní CEWE FOTOKNIHA zveřejněna na stránkách soutěže, a to do 10 pracovních dnů od data registrace do soutěže.

Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s manuálním i automatizovaným zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely a se zasílám obchodních sdělení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník má právo souhlas písemně odvolat, právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.

Účastník soutěže musí být autorem přihlášené CEWE FOTOKNIHY. Zasláním CEWE FOTOKNIHY do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že je autorem přihlašované CEWE FOTOKNIHY, že má vypořádaná veškerá práva s osobami, které jsou v CEWE FOTOKNIZE vyobrazeny, a že disponuje veškerými právy k těmto fotografiím. Účastník soutěže zasláním CEWE FOTOKNIHY do soutěže zároveň potvrzuje, že získal souhlas všech osob vyobrazených na fotografiích s jejich zařazením do CEWE FOTOKNIHY a s jejich zveřejněním dle pravidel soutěže, a že zveřejněním CEWE FOTOKNIHY nemůže dojít k porušení osobnostních a autorských práv účastníka a osob zachycených na fotografiích.

Autor bere na vědomí, že z důvodu zachování regulérnosti soutěže, není možné jeho CEWE FOTOKNIHU po dobu soutěže odhlásit.

CEWE FOTOKNIHU přihlašuje autor pod svým jménem. U každé CEWE FOTOKNIHY uvede autor její název. Autor dále uvádí své občanské jméno, e-mailovou a poštovní adresu a telefonní kontakt.  Neúplně označené CEWE FOTOKNIHY (s chybějícím názvem, jménem autora apod.) nebudou do soutěže přijaty.

Autor CEWE FOTOKNIHY uděluje zasláním CEWE FOTOKNIHY do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2016 organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných CEWE FOTOKNIH a fotografií v nich uveřejněných bez územního omezení pro marketingové potřeby organizátora soutěže a pro prezentaci služeb u jeho zákazníků. Případné zrušení souhlasu je podmíněno úhradou nákladů spojených s odstraněním CEWE FOTOKNIHY z marketingové komunikace společnosti.

Autorovi každé CEWE FOTOKNIHY, která bude řádně přihlášená do soutěže, bude zaslán kód na slevu v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Kód lze uplatnit na jakoukoliv CEWE FOTOKNIHU, jejíž cena je minimálně 500 Kč. Platnost slevového kódu je do 31. 3. 2017. Nevyčerpaná hodnota se nevrací, ani se nedá převést na další zakázku. Slevový kód lze uplatnit pouze u toho partnera, u kterého byla vyrobena soutěžní CEWE FOTOKNIHA.  Slevový kód obdrží soutěžící na email, který uvedl v registraci, a to v momentě zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Slevový kód lze uplatnit výhradně při online objednávce. Výjimkou jsou zákazníci obchodního partnera dm drogerie markt s. r. o., kteří obdrží slevový kód s čárovým kódem. Tento kód lze uplatnit podle výše uvedených pravidel pouze na pokladně dm drogerie markt s. r. o. při vyzvednutí zhotovené CEWE FOTOKNIHY.

Hlasování probíhá prostřednictvím soutěžních webových stránek a každý návštěvník webové stránky může dát jedné soutěžní CEWE FOTOKNIZE pouze jeden hlas za hlasovací období (1 měsíc). Hlasování se provádí pomocí tlačítka „Chci dát hlas této knize“. Svůj hlas musí hlasující potvrdit pomocí odkazu, který obdrží emailem. Pouze takto potvrzený hlas je považován za platný.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepoctivým způsobem udělené hlasy odečíst z celkového počtu hlasů.

Vždy k 15. dni v měsíci budou vyhlášeny vítězné CEWE FOTOKNIHY předchozího měsíce. Pro soutěžní CEWE FOTOKNIHY je možné hlasovat celý kalendářní měsíc následující po měsíci zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Výherci měsíčních kol postupují do finále soutěže, kde dále soutěží o hlavní výhru soutěže. Každý měsíc bude zároveň vyhlášena CEWE FOTOKNIHA zvolená VIP porotou, která také postoupí do finále, a to nezávisle na hlasování. Měsíční výherci získají kompaktní systémový fotoaparát Olympus OL-E-M10 Mark II včetně objektivu Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm f/3,5-5,6 II R.

Svojí CEWE FOTOKNIHOU můžete pomáhat. Za každou  CEWE FOTOKNIHU přihlášenou do soutěže daruje organizátor 10,- Kč a za každý hlas věnovaný Vaší soutěžní CEWE FOTOKNIZE daruje organizátor 1,- Kč charitativním organizacím Pink Bubble a Sue Ryder. Darovaná částka bude rovnoměrně rozdělena mezi uvedené charitativní organizace.

Měsíční vítěz bude ještě před zveřejněním výherní CEWE FOTOKNIHY telefonicky kontaktován a informován o předání měsíční výhry a o postupu do Velkého finále. Pokud nebude vítěz po dobu 7 dní k zastižení na udaném telefonním čísle či emailu, organizátor si vyhrazuje právo vyhlásit nového vítěze.

Měsíční výhry jsou předávány pouze osobně autorům soutěžní CEWE FOTOKNIHY, a to buď v Praze v sídle organizátora soutěže, nebo u partnerů soutěže.

Autor, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely společnosti organizátora.

Speciální cena v kategorii cestování

Na konci celé soutěže bude udělena navíc speciální cena v kategorii „Cestování“ – Cestovatelská CEWE FOTOKNIHA roku 2016. Vítěz speciální ceny získá rodinnou dovolenou v podobě zájezdu dle vlastního výběru a aktuální nabídky CK ČEDOK v hodnotě 80 000 Kč. Cena zájezdu zahrnuje ubytování minimálně v kategorii 3+ s polopenzí.

Soutěžit o zájezd můžete pouze v případě, pokud Vaši CEWE FOTOKNIHU z dovolené přihlásíte do soutěže přímo do kategorie „Cestování“. Do finále o speciální cenu CK ČEDOK automaticky postupuje 5 CEWE FOTOKNIH, které budou mít v kategorii „Cestování“ na webových stránkách soutěže nejvíce online hlasů. Dalších 5 CEWE FOTOKNIH vyberou do finále přímo delegáti CK ČEDOK, a to ze všech CEWE FOTOKNIH přihlášených do kategorie „Cestování“ od začátku soutěže do jejího konce. Všechny finálové CEWE FOTOKNIHY v kategorii „Cestování“ budou zveřejněny v únoru na webových stránkách soutěže. Předání výhry proběhne v přímém přenosu Velkého finále soutěže na jaře 2017.

FINÁLE SOUTĚŽE

Finále soutěže CEWE FOTOKNIHA roku se zúčastní autoři všech vítězných CEWE FOTOKNIH v online hlasování a CEWE FOTOKNIHY zvolené VIP porotou v jednotlivých měsících.

Podmínkou účasti CEWE FOTOKNIHY ve finále soutěže je osobní účast autora. V případě neúčasti autora ve finále bude CEWE FOTOKNIHA z finále soutěže vyřazena.

O vítězné CEWE FOTOKNIZE roku 2016 rozhodne VIP porota, jejíž členové budou udělovat finálovým CEWE FOTOKNIHÁM hlasy.

CEWE FOTOKNIHA s nejvíce udělenými hlasy se stává vítěznou. Autor vítězné CEWE FOTOKNIHY roku 2016 získá nový osobní automobil značky Peugeot 308.

Dotazy k soutěži zasílejte na email: mojecewefotokniha@cewe.cz

Účastník, autor = zahrnuje i účastnice a autorky

 

 

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT SOUTĚŽE 2015

Pokud jste si objednali před méně než 30 dny (od 16. 4. 2015) u společnosti CEWE prostřednictvím některého z obchodních partnerů svojí CEWE FOTOKNIHU, můžete ji vyplněním registračního formuláře přihlásit do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2015.

Registrace je snadná a zvládnete ji během pár minut. Zadejte do formuláře níže  svoji emailovou adresu, číslo fotosběrny, kde jste si vyzvedl/a zpracovanou CEWE FOTOKNIHU a číslo zakázky Vaší CEWE FOTOKNIHY. Po přihlášení obdržíte email s náhledem Vámi přihlašované CEWE FOTOKNIHY a registračními údaji. Po Vaší kontrole a finálním potvrzení je Vaše CEWE FOTOKNIHA v soutěži a na Váš email Vám zašleme první odměnu za účast v soutěži.

 

Pravidla soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2015

Soutěž je určena všem autorům produktu CEWE FOTOKNIHA, který byl vyroben prostřednictvím některého z obchodních partnerů společnosti nebo přímo společností CeWe Color, a.s. Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci společnosti CeWe Color, a.s.

Soutěžní CEWE FOTOKNIHA nesmí porušovat platné zákony ČR (např. nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii, atd.) a musí odpovídat pravidlům soutěže, tj. musí být objednána (datum odeslání zakázky)v období od 16. 4. do 31. 12. 2015 a přihlášená nejpozději do 30 dnů od data objednání, nejpozději však do 31. 1. 2016.

Soutěž probíhá do 31. ledna 2016, a tak můžete do soutěže přihlásit i knihy objednané v prosinci 2015.

Přihlásit je možno všechny typy CEWE FOTOKNIH.

Přihlásit CEWE FOTOKNIHU lze pouze prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Registrace je platná pouze pokud zákazník vyplní všechny povinné údaje.

Do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2015 lze z technických důvodů zařadit pouze knihy odeslané do výroby přes internet, ne objednané prostřednictvím CD.

V případě, že Vaše soutěžní CEWE FOTOKNIHA bude obsahovat mapy, musíme je při zobrazení knihy v soutěži z licenčních důvodů překrýt neutrálním pozadím.

O tom, zda přihlášená CEWE FOTOKNIHA vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. Pokud bude soutěžní CEWE FOTOKNIHA pořadatelem schválena, bude pořadatelem zveřejněna na stránkách soutěže, a to do 10 pracovních dnů od registrace do soutěže.

Účastník soutěže musí být autorem přihlášené CEWE FOTOKNIHY. Zasláním CEWE FOTOKNIHY do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že je autorem CEWE FOTOKNIHY, že má vypořádaná veškerá práva s osobami, které jsou v CEWE FOTOKNIZE vyobrazeny, a že disponuje veškerými právy k těmto fotografiím. Účastník soutěže zasláním CEWE FOTOKNIHY do soutěže potvrzuje, že získal souhlas všech osob vyobrazených na fotografiích s jejich zařazením do CEWE FOTOKNIHY a s jejich zveřejněním dle pravidel soutěže, a že zveřejněním CEWE FOTOKNIHY nemůže dojít k porušení osobnostních a autorských práv účastníka a osob zachycených na fotografiích.

Autor bere na vědomí, že z důvodu zachování regulérnosti soutěže, není možné jeho CEWE FOTOKNIHU po dobu soutěže odhlásit.

CEWE FOTOKNIHU přihlašuje autor pod svým jménem. U každé CEWE FOTOKNIHY autor uvede její název. Autor dále uvádí své občanské jméno, e-mailovou a poštovní adresu a telefonní kontakt.  Neúplně označené CEWE FOTOKNIHY (s chybějícím názvem, jménem autora apod.) nebudou do soutěže přijaty.

Autor CEWE FOTOKNIHY uděluje zasláním CEWE FOTOKNIH do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2015, společnosti CeWe Color, a.s. časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných CEWE FOTOKNIH a fotografií v nich uveřejněných bez územního omezení pro marketingové potřeby společnosti CeWe Color, a.s. pro prezentaci služeb u svých zákazníků.

Autor, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely společnosti CeWe Color, a.s.

Majiteli každé CEWE FOTOKNIHY, která bude řádně přihlášená do soutěže, bude zaslán kód na slevu v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Kód lze uplatnit na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU v minimální hodnotě 500 Kč, s platností do 31. 3. 2016. Nevyčerpaná hodnota se nevrací, ani nedá převést na další zakázku. Slevový kód lze uplatnit pouze u toho partnera, u kterého byla vyrobena soutěžní CEWE FOTOKNIHA.  Kupón soutěžící obdrží na email, který uvedl v registraci, a to v momentě zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Kupón lze uplatnit při online objednávce, vyjma zákazníků dm drogerie markt s.r.o. Zákazníci dm drogerie markt s.r.o. obdrží email s platným čárovým kódem v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Čárový kód lze uplatnit na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU v minimální hodnotě 500 Kč.(např. hodnota zakázky činí 750 Kč, s čárovým kódem cena zakázky 500 Kč). Tento čárový kód po vytištění je možné uplatnit pouze na pokladně dm drogerie při vyzvednutí CEWE FOTOKNIHY. Čárové kódy ve výši 250 Kč zaslané zákazníkům dm drogerie markt s.r.o. jsou platné do 31. 3. 2016.

Hlasování probíhá prostřednictvím soutěžních webových stránek a každý návštěvník webové stránky může dát jedné soutěžní CEWE FOTOKNIZE pouze jeden hlas za hlasovací období (1 měsíc).

Vždy k 15. dni v měsíci budou vyhlášeny CEWE FOTOKNIHY měsíce. Pro soutěžní CEWE FOTOKNIHY je možné hlasovat celý kalendářní měsíc následující po měsíci zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Výhercové měsíčních kol postupují do finále o hlavní výhru. Každý měsíc bude vyhlášena vítězná CEWE FOTOKNIHA, která získala největší počet poctivých hlasů a CEWE FOTOKNIHA poroty, která také postoupí do finále a to nezávisle na hlasování. Měsíční výherci obdrží hodnotné ceny. Nepoctivým hlasem se rozumí hlas, který je v rozporu s pravidly soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepoctivým způsobem udělené hlasy odečíst z celkového počtu hlasů.

Měsíční výhry jsou předávány pouze osobně autorům soutěžní knihy, to buď v Praze v sídle společnosti CeWe Color, a. s., nebo u obchodních partnerů soutěže.

 

 

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT SOUTĚŽE 2014

Pokud jsem si objednal/a před méně než 30 dny (od 1.5.2014) u společnosti CEWE prostřednictvím některého z obchodních partnerů svojí CEWE FOTOKNIHU, mohu ji vyplněním registračního formuláře přihlásit do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2014.

Registrace je snadná a zvládne ji každý během pár minut. Zadejte do formuláře níže  svoji emailovou adresu, číslo fotosběrny, kde jste si vyzvedl/a zpracovanou CEWE FOTOKNIHU a číslo zakázky Vaší CEWE FOTOKNIHY. Po přihlášení obdržíte email s náhledem Vámi přihlašované CEWE FOTOKNIHY a registračními údaji. Po Vaší kontrole a finálním potvrzení je Vaše CEWE FOTOKNIHA v soutěži a na Váš email Vám zašleme první odměnu za účast v soutěži.

Pravidla soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2014

 

Soutěž je určena všem autorům produktu CEWE FOTOKNIHA, který byl vyroben prostřednictvím některého z obchodních partnerů společnosti nebo přímo společností CeWe Color, a.s. Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci společnosti CeWe Color, a.s..

Soutěžní CEWE FOTOKNIHA nesmí porušovat platné zákony ČR (např. nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii, atd.) a musí odpovídat pravidlům soutěže, tj musí být objednána (datum odeslání zakázky)v období od 1.5. do 30.11.2014 a přihlášená nejpozději do 30 dnů od data objednání, nejpozději však do 30.12.2014.

Na Vaše přání jsme nově soutěž prodloužili do 31. ledna 2015, a tak můžete do soutěže přihlásit i knihy objednané v prosinci 2014. Knihy vyrobené v lednu 2015 bohužel nelze do tohoto ročníku soutěže přihlásit.

Přihlásit je možno všechny typy CEWE FOTOKNIH.

Přihlásit CEWE FOTOKNIHU lze pouze prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Registrace je platná pouze pokud zákazník vyplní všechny povinné údaje.

Do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2014 lze z technických důvodů zařadit pouze knihy odeslané do výroby přes internet, ne objednané prostřednictvím CD.

V případě, že Vaše soutěžní CEWE FOTOKNIHA bude obsahovat mapy, musíme je při zobrazení knihy v soutěži z licenčních důvodů překrýt neutrálním pozadím.

O tom, zda přihlášená CEWE FOTOKNIHA vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. Pokud bude soutěžní CEWE FOTOKNIHA pořadatelem schválena, bude pořadatelem zveřejněna na stránkách soutěže, a to do 10 pracovních dnů od registrace do soutěže.

Účastník soutěže musí být autorem přihlášené CEWE FOTOKNIHY. Zasláním CEWE FOTOKNIHY do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že je autorem CEWE FOTOKNIHY, že má vypořádaná veškerá práva s osobami, které jsou v CEWE FOTOKNIZE vyobrazeny, a že disponuje veškerými právy k těmto fotografiím. Účastník soutěže zasláním CEWE FOTOKNIHY do soutěže potvrzuje, že získal souhlas všech osob vyobrazených na fotografiích s jejich zařazením do CEWE FOTOKNIHY a s jejich zveřejněním dle pravidel soutěže, a že zveřejněním CEWE FOTOKNIHY nemůže dojít k porušení osobnostních a autorských práv účastníka a osob zachycených na fotografiích.

Autor bere na vědomí, že z důvodu zachování regulérnosti soutěže, není možné jeho CEWE FOTOKNIHU ze soutěže odhlásit

CEWE FOTOKNIHU přihlašuje autor pod svým jménem. U každé CEWE FOTOKNIHY autor uvede její název. Autor dále uvádí své občanské jméno, e-mailovou a poštovní adresu a telefonní kontakt.  Neúplně označené CEWE FOTOKNIHY (s chybějícím názvem, jménem autora apod.) nebudou do soutěže přijaty.

Autor CEWE FOTOKNIHY uděluje zasláním CEWE FOTOKNIH do soutěže CEWE FOTOKNIHA roku 2014, společnosti CeWe Color, a.s. časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných CEWE FOTOKNIH a fotografií v nich uveřejněných bez územního omezení pro marketingové potřeby společnosti CeWe Color, a.s. pro prezentaci služeb u svých zákazníků.

Autor, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely společnosti CeWe Color, a.s

Majiteli každé CEWE FOTOKNIHY, , která bude řádně přihlášená do soutěže, bude zaslán kód na slevu v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Kód lze uplatnit na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU v minimální hodnotě 500 Kč, s platností do 31.3.2015. Nevyčerpaná hodnota se nevrací, ani nedá převést na další zakázku. Slevový kód lze uplatnit pouze u toho partnera, u kterého byla vyrobena soutěžní CEWE FOTOKNIHA.  Kupón soutěžící obdrží na email, který uvedl v registraci, a to v momentě zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Kupón lze uplatnit při online objednávce, vyjma zákazníků dm drogerie markt s.r.o.. Zákazníci dm drogerie markt s.r.o. obdrží email s platným čárovým kódem v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Čárový kód lze uplatnit na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU v minimální hodnotě 500 Kč.(např. hodnota zakázky činí 750 Kč, s čárovým kódem cena zakázky 500 Kč). Tento čárový kód po vytištění je možné uplatnit pouze na pokladně dm drogerie při vyzvednutí CEWE FOTOKNIHY. Čárové kódy ve výši 250Kč zaslané zákazníkům dm drogerie markt s.r.o. jsou platné do 31.3.2015.

Hlasování probíhá prostřednictvím soutěžních webových stránek a každý návštěvník webové stránky může dát jedné soutěžní CEWE FOTOKNIZE pouze jeden hlas za hlasovací období (1 měsíc).

Vždy k 15. dni v měsíci budou vyhlášeny CEWE FOTOKNIHY měsíce. Pro soutěžní CEWE FOTOKNIHY je možné hlasovat celý kalendářní měsíc následující po měsíci zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Výhercové měsíčních kol postupují do finále o hlavní výhru. Každý měsíc bude vyhlášena vítězná CEWE FOTOKNIHA, která získala největší počet poctivých hlasů a CEWE FOTOKNIHA poroty, která také postoupí do finále a to nezávisle na hlasování. Měsíční výherci obdrží hodnotné ceny. Nepoctivým hlasem se rozumí hlas, který je v rozporu s pravidly soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepoctivým způsobem udělené hlasy odečíst z celkového počtu hlasů.

O vítězné CEWE FOTOKNIZE roku 2014 rozhodne porota, která bude vybírat z těch CEWE FOTOKNIH, které postoupily do finále. Bude vyhlášena Česká CEWE FOTOKNIHA roku 2014, Výherce České CEWE FOTOKNIHY roku 2014 získá nový automobil.

Vítěz soutěže bude informován e- mailem a telefonicky ve lhůtě 14 dnů od skončení soutěže (hlasování končí 31.1.2015). Dnem skončení soutěže se rozumí den pořádání tiskové konference konané u příležitosti vyhlášení absolutních vítězů soutěže. Pokud se pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout, po uplynutí lhůty 2 měsíců od vyhlášení výhra propadá (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím e- mailu a 2x prostřednictvím telefonu).

Dotazy k soutěži zasílejte na: mojecewefotokniha@cewecolor.cz