Impressum

CEWE, a.s.

 

Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava 5
Tel.: 02/6820 4415
Fax: 02/6820 4423

Bankové spojenie:
UniCredit Bank
Číslo účtu: 1008370000/1111
IČO: 31395937
DIČ: 2020349034
IČ DPH: SK2020349034

Štatutárny orgán:
Predstavenstvo a dozorná rada