ZIMA 2021

Poznámka autora:
Prvý diel našej rodinnej fotokroniky za rok 2021 je na svete. Zachytáva rôzne udalosti ale aj všedné okamihy zo života našej rodiny za mesiace január a február.
Nahlásiť fotoknihu