1. sväté prijímanie

Poznámka autora:
Rok 2020 bol extrémne turbulentný, a to nielen pre nás dospelých, ale aj pre naše deti. Škola, krúžky, plánované veľké dni D... Jedným z nich malo byť aj prvé sväté prijímanie našej dcérky Ninky. V máji nám ho zrušili a v októbri sme ho opäť skoro nestihli... Plánované bolo na 17.10., avšak, malo sa zrušiť z dôvodu protiepidemiologických opatrení. Našťastie sa stihlo uskutočniť 12.10. a stihli sme ho aj my, napriek tomu, že nám práve končila karanténa :) Na všetky prípravy sme mali aj my, aj organizátori len pár hodín, preto im za to všetko, čo pre naše deti spravili, patrí obrovská vďaka, pretože tie šťastné tváričky našich ratolestí boli nezabudnuteľné...
Nahlásiť fotoknihu