RODINA BULLOVÁ 2017

Poznámka autora:
Fotosúhrn aktivít a života rodiny Bullovej z Veľkej Lehôtky (okres Prievidza) v roku 2017. Je plný zážitkov z rodinného života a hlavne výletov tejto rodinky z Hornej Nitry.
Ide v poradí o 8 knihu tohto zamerania od autora - Ing. Branislava Bullo.
Autormi fotografii je prevažne Branislav Bullo (cca. 95 %) a potom rodinný príslušníci rodiny Bullovej a ich priatelia.
Nahlásiť fotoknihu