ATLAS MOJICH SVETOV - ZA 40 STRÁN OKOLO ZEMEGULE

2. MIESTO
Aleš Tvrdý - Atlas mojich svetov
Poznámka autora:
Naša planéta je dar, ktorý sme dostali v minulosti. Je krásná, jedinečná, no krehká zároveň. Na to, aby túto všetku krásu mohli vidieť aj generácie po nás, ju musíme ochraňovať.
Nedovoľme, aby chamtivosť a hon za peniazmi zničili niečo, čo sa už možno nikdy nebude dať vrátiť späť.
Na svojich cestách sa snažím navštevovať krásy našej planéty a práve prostredníctvom fotografií tak ukázať ľuďom, že ešte stále nie je neskoro, začať sa starať o prírodu.
Nahlásiť fotoknihu