Domov

Poznámka autora:
Moje fotografie (okrem jednej), ktoré som vytvoril
za posledné dva roky. Sú oslavou krásy Slovenska,
hrdosti na našu jedinečnú vlasť. Básne pri fotografiách
majú nahrádzať názov. Úvodná báseň "Domovina moja"
je od Andreja Plávku, ostatné sú buď moja osobná
tvorba, alebo kompilát z básni slovenských básnikov.
Nahlásiť fotoknihu