Z ciest po Južnej Amerike foto Ivan Sklenár

Poznámka autora:
Sumár niektorých foto z ciest do Argentíny, Chile a Peru
Nahlásiť fotoknihu