OUR WORLD photographic reflection

Poznámka autora:
Portfólio s fotografiami na dvojstranách. Obrázky z rôznych kútov nášho sveta, sveta ľudí, ešte stále aj sveta zvierat a divokej prírody, chrámov, histórie, mladosti a staroby, úsmevov a tanca, tradícií, rituálov, nádeje i rutiny, života často sa zrkadliaceho.
Nahlásiť fotoknihu