Politica de confidenţialitate

Noi, CEWE Stiftung & Co. KGaA (denumită în continuare CEWE), ne bucurăm să primim vizita dumneavoastră în pagina noastră web şi de interesul dumneavoastră pentru participare la concursul foto CEWE.

În declaraţia noastră de protecţie a datelor dorim să vă informăm ce date achiziţionăm la CEWE pe parcursul vizitei dumneavoastră în pagina noastră web şi pe durata participării la concursul foto, precum şi modul în care folosim aceste date.

1. Colectarea datelor cu caracter nepersonal

Atunci când vizitaţi pagina web CEWE, sunt colectate automat (aşadar nu prin intermediul unei înregistrări) informaţii cu caracter general. Serverele web utilizate stochează în mod standard:

  • Furnizorul dumneavoastră de internet
  • Pagina web din care ne vizitaţi
  • Paginile web pe care le vizitaţi la noi
  • Adresa dumneavoastră IP.

Aceste informaţii nu sunt date cu caracter personal. Aşadar, nu avem posibilitatea de a atribui datele achiziţionate unei anumite persoane fizice. Informaţiile sunt evaluate în formulă anonimă. Ele sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice, precum şi pentru îmbunătăţirea atractivităţii, conţinuturilor şi funcţionalităţilor paginii noastre web. Dacă există date retransmise la prestatori externi de servicii, am asigurat prin măsuri tehnice şi organizatorice condiţiile ca prevederile de protecţie a datelor să fie respectate.

2. Înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt înregistrate de noi numai atunci, numai în măsura şi numai în scopurile în care ne-aţi pus la dispoziţie date despre dumneavoastră, de ex. în cadrul înregistrării pentru concursul foto, prin completarea de formulare sau prin trimiterea de e-mail-uri, în cadrul comenzilor de produse sau de prestări de servicii, al solicitărilor de informaţii sau al cererilor de materiale. Aceste date cu caracter personal sunt folosite, în special, în scopuri publicitare, respectiv pentru cercetări de piaţă numai dacă ne-aţi dat acordul dumneavoastră în mod explicit. Retransmiterea datelor cu caracter personal către terţe părţi nu are loc fără acordul necesar din partea dumneavoastră. Transmiterea de date cu caracter personal către instituţii şi oficialităţi ale statului care sunt autorizate pentru informare are loc numai în cadrul legislaţiei în vigoare, respectiv în măsura în care o decizie judecătorească ne obligă în acest sens.

Acordul dumneavoastră poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor.

Revocarea se poate realiza informal, atât prin poştă la CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32,  

26133 Oldenburg, 

Germania, cât şi prin e-mail, în orice moment, la adresa info[at]cewe[dot]ro

3. Stocarea de date (Data Retention)

Datele cu caracter personal pe care ni le-aţi încredinţat în scopurile menţionate la punctul 2 vor fi păstrate conform termenelor legale de păstrare în varianta actuală respectivă, aflată în vigoare, după care vor fi şterse.

5. Google Analytics

Atragem atenţia asupra faptului că această pagină web foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google Inc. (""Google""). Google Analytics utilizează aşa-numite ""Cookies"". Acestea sunt fişiere text care se salvează pe calculatorul dumneavoastră şi care ne permit o analiză a folosirii de către dumneavoastră a paginii web. Informaţiile generate de fişierele Cookie privind folosirea de către dumneavoastră a acestei pagini web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) sunt transmise la un server al Google în SUA şi sunt salvate acolo. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua folosirea de către dumneavoastră a paginii web, pentru a realiza rapoarte despre activităţile în pagina web peste administratorul acesteia şi pentru a oferi alte servicii legate de folosirea paginii web şi folosirea internetului. De asemenea, Google transmite, dacă este cazul, aceste informaţii către terţe părţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut legal sau dacă terţe părţi prelucrează aceste date cu însărcinare de la Google. În niciun caz, Google nu va pune în legătură adresa dumneavoastră IP cu celelalte date de la Google. Puteţi împiedica instalarea de Cookies prin intermediul setării corespunzătoare din softul dumneavoastră de browser; atragem însă atenţia asupra faptului că, în cest caz, este posibil să nu aveţi acces complet la toate funcţiile din această pagină web.

Prin folosirea acestei pagini web vă declaraţi de acord cu prelucrarea datelor înregistrate despre dumneavoastră de către Google, în modalitatea descrisă anterior şi în scopul menţionat anterior.

6. Facebook

La pagina noastră web există, în plus, programe (plug-in-uri) ale reţelei sociale Facebook. Acestea sunt administrate exclusiv de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (Facebook). Plug-In-urile sunt marcate vizual în cadrul prezentării noastre pe internet prin logo-ul specific Facebook sau prin nota adiţională ""Îmi place"". La vizitarea unei pagini web din prezentarea noastră pe internet care conţine un asemenea plug-in, browser-ul stabileşte o conexiune directă cu serverele de la Facebook, ceea ce transmite, pe de altă parte, conţinutul plug-in-ului la browser-ul dumneavoastră, iar de la acesta este conectat în pagina web reprezentată. În acest fel, informaţia că aţi vizitat pagina noastră web este transmisă la Facebook. Dacă sunteţi autentificat la Facebook prin contul personal de utilizator în timp ce vizitaţi pagina noastră web, Facebook poate aloca vizitarea paginii web acestui cont. Prin interacţiunea cu plug-in-uri, de ex. printr-un clic pe butonul ""Îmi place"" sau prin postarea unui comentariu, aceste informaţii corespunzătoare sunt transferate direct la Facebook şi sunt stocate acolo. Dacă soriţi să împiedicaţi acest transfer de date, trebuie să vă deautentificaţi de la contul dumneavoastră de Facebook înainte de a vizita pagina noastră de internet.

7. Cookies

În afară de folosirea descrisă mai sus a fişierelor de tip Cookie de către Google Analytics, nu folosim momentan niciun alt tip de fişiere Cookie. Ne rezervăm însă dreptul de a utiliza Cookies pe anumite zone ale paginii web dacă acest lucru este necesar pentru o aplicaţie sau pentru un serviciu pe care îl prestăm.

8. Securitate

CEWE intervine prin măsuri tehnice şi organizatorice actuale de siguranţă, pentru a proteja datele puse la dispoziţie de către dumneavoastră, în caz de manipulări accidentale sau premeditate, prin pierdere, distrugere sau acces din partea persoanelor neautorizate. În cazul înregistrării şi al prelucrării de date cu caracter personal, informaţiile sunt transmise sub formă codificată, pentru a preveni folosirea abuzivă a acestor date de către terţe persoane. Măsurile noastre de siguranţă sunt revizuite continuu, corespunzător progresului tehnologic.

9. Dreptul de informare

Aveţi dreptul de a solicita oricând informaţii despre datele stocate cu referire la persoana dumneavoastră, inclusiv provenienţa şi destinatarii datelor dumneavoastră, precum şi despre scopul prelucrării datelor. În acest scop, este suficientă o solicitare scrisă, respectiv un e-mail către adresa menţionată la cifra 2 sau către responsabilii cu protecţia datelor (pentru adresa poştală şi adresa de e-mail, a se vedea mai jos).

10. Actualizare

Atunci când introducem produse şi servicii noi, modificăm proceduri pe internet sau dacă echipamentele de siguranţă pentru internet şi pentru prelucrarea electronică a datelor sunt îmbunătăţite, se va actualiza şi ""Declaraţia de protecţie a datelor"". Din acest motiv, ne rezervăm dreptul - inclusiv fără înştiinţare prealabilă - de a modifica oricând declaraţia, de a o completa sau de a înlătura părţi din aceasta, în funcţie de necesităţi. Modificarea va fi publicată în acest loc. De aceea, trebuie să apelaţi regulat această pagină web, pentru a vă informa asupra stadiului actual al declaraţiei de protecţie a datelor.

11. Întrebări privind protecţia datelor

Dacă aveţi întrebări suplimentare referitoare la indicaţiile de protecţie a datelor şi la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa oricând direct nouă sau responsabililor cu protecţia datelor.

Contact:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 404-0
Fax: +49 (0) 441 404-421
E-Mail: concursfoto[at]cewe[-fotocarte[dot]ro 
Internet: www.cewe.ro