Fotogodišnjak školske godine 2016./2017. Srednje škole Donji Miholjac

Op.a. knjiga::
Foto knjiga je rezultat rada učenika i nastavnika Srednje škole Donji Miholjac tijekom školske godine 2016./2017. Kroz fotografije i nekoliko popratnih rečenica željeli smo prikazati što smo sve radili i koje smo uspjehe postigli. Fotogodišnjak je povijesni dokument koji će sve više dobivati na značaju kako vrijeme bude sve više prolazilo.
Prijava knjige