Podmínky soutěže

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT 8. ročníku SOUTĚŽE

Pokud jste si objednali před méně než 30 dny (tj. od 1. 5. 2017) u společnosti CeWe Color, a. s.  (FOTOLAB, CEWE) nebo prostřednictvím některého z obchodních partnerů (dm drogerie markt, ROSSMANN, Teta drogerie, Globus) svoji CEWE FOTOKNIHU, můžete ji vyplněním registračního formuláře přihlásit do 8. ročníku soutěže CEWE FOTOKNIHA roku. Do přihlašovacího formuláře zadáte e-mailovou adresu, číslo fotosběrny a číslo zakázky z potvrzovacího e-mailu Vaší objednávky. Po přihlášení obdržíte e-mail s náhledem Vámi přihlašované CEWE FOTOKNIHY a registračními údaji. Po Vaší kontrole a finálním potvrzení je CEWE FOTOKNIHA v soutěži a na e-mail Vám zašleme první odměnu za účast v soutěži.

 

Pravidla 8. ročníku soutěže CEWE FOTOKNIHA roku

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost CeWe Color, a. s. (dále jen organizátor).

Soutěž je určena všem autorům produktu CEWE FOTOKNIHA, který byl vyroben prostřednictvím některého z obchodních partnerů nebo přímo organizátorem. Do soutěže se nemohou přihlásit zaměstnanci organizátora soutěže.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Soutěžní CEWE FOTOKNIHA nesmí porušovat platné zákony ČR (nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii, atd.) a musí odpovídat těmto pravidlům soutěže, tj. musí být objednána (datum odeslání zakázky) v období od 1. 5. 2017 do30. 9. 2018 a přihlášena nejpozději do 30 dnů od data objednání, nejpozději však do 30. 9. 2018.

Přihlásit je možné všechny typy CEWE FOTOKNIH objednaných online, z technických důvodů nelze přihlásit CEWE FOTOKNIHU objednanou prostřednictvím CD.

Přihlásit CEWE FOTOKNIHU lze výhradně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.cewe-fotokniha.cz . Registrace je platná pouze pokud účastník soutěže vyplní všechny povinné údaje.

 Účastník zařadí svoji CEWE FOTOKNIHU do konkrétní vyhlášené kategorie soutěže. Kategorie soutěže jsou – cestování, svatba, děti a rodina, sport a hobby, příroda a zvířata, kronika a události. Organizátor si vyhrazuje právo přeřadit soutěžní CEWE FOTOKNIHU do odpovídající kategorie soutěže.

 V případě, že soutěžní CEWE FOTOKNIHA bude obsahovat mapy, budou při zobrazení knihy v soutěži z licenčních důvodů překryty neutrálním pozadím.

 O tom, zda přihlášená CEWE FOTOKNIHA vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor soutěže. Po schválení bude soutěžní CEWE FOTOKNIHA zveřejněna na stránkách soutěže, a to do 10 pracovních dnů od data registrace do soutěže.

 Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely po neomezeně dlouhou dobu a se zasílám obchodních sdělení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník má právo souhlas písemně odvolat, právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů zůstává CEWE FOTOKNIHA nadále jako přihlášená v soutěži jako anonymní, nicméně účastník ztrácí nárok na jakoukoli výhru nebo odměnu v soutěži.

 Přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže účastník soutěže prohlašuje, že je jejím autorem, že má vypořádaná veškerá práva s osobami, které jsou v ní vyobrazeny a že disponuje veškerými právy k těmto fotografiím. Účastník soutěže přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže zároveň potvrzuje, že získal souhlas všech osob vyobrazených na fotografiích s jejich zařazením do CEWE FOTOKNIHY a s jejich zveřejněním dle pravidel soutěže, a že zveřejněním CEWE FOTOKNIHY nemůže dojít k porušení osobnostních a autorských práv účastníka a osob zachycených na fotografiích.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastník bere na vědomí, že z důvodu zachování regulérnosti soutěže není možné jeho CEWE FOTOKNIHU po dobu soutěže odhlásit. CEWE FOTOKNIHU přihlašuje účastník pod svým jménem s uvedením jejího názvu, e-mailové a poštovní adresy a telefonního kontaktu.  Přihlášené CEWE FOTOKNIHY s chybějícími nebo neplatnými povinnými údaji nebudou do soutěže přijaty.

 Účastník soutěže uděluje přihlášením CEWE FOTOKNIHY do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití přihlášené CEWE FOTOKNIHY, a všech fotografií v ní obsažených, bez územního omezení na dobu neurčitou pro marketingové potřeby organizátora soutěže a pro prezentaci služeb u jeho zákazníků.

 Za každou CEWE FOTOKNIHU, která bude řádně přihlášena do soutěže, bude účastníku zaslán kód na slevu v hodnotě 250 Kč na jakoukoliv další CEWE FOTOKNIHU. Kód lze uplatnit pouze v jedné objednávce CEWE FOTOKNIHY, jejíž cena je minimálně 500 Kč bez dopravného a balného. Platnost slevového kódu je do 31. 11. 2018. Slevový kód obdrží soutěžící na e-mail, který uvedl v registraci, a to v momentě zveřejnění CEWE FOTOKNIHY organizátorem v soutěži. Slevový kód lze uplatnit pouze u toho partnera, u kterého byla zakoupena CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže.  Výjimkou jsou zákazníci obchodního partnera dm drogerie markt s. r. o., kteří obdrží slevový kód s čárovým kódem uplatnitelným na pokladně při vyzvednutí zhotovené CEWE FOTOKNIHY.

 

MĚSÍČNÍ VÝHERCI

Každá CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže může získat soutěžní hlasy na stránkách uvedených na www.cewe-fotokniha.cz . Každý návštěvník soutěžních stránek může dát každé soutěžní CEWE FOTOKNIZE pouze jeden hlas za hlasovací období (1 měsíc). Pro soutěžní CEWE FOTOKNIHY je možné hlasovat celý kalendářní měsíc následující po měsíci zveřejnění CEWE FOTOKNIHY v soutěži. Hlasování se provádí pomocí tlačítka „Chci dát hlas této knize“. Svůj hlas musí hlasující potvrdit pomocí odkazu, který obdrží e-mailem. Pouze takto potvrzený hlas je považován za platný.

Z důvodu dodržení regulérnosti soutěže budou hlasy udělené v příslušném měsíci zobrazeny až po uplynutí hlasovacího měsíce. Organizátor si vyhrazuje právo odečíst hlasy udělené nepoctivým způsobem.

Vedle hlasování návštěvníků soutěžních stránek zvolí VIP porota další CEWE FOTOKNIHU soutěžící v příslušném měsíci jako výherce VIP poroty. Pro knihy přihlášené od 1. 9. do 30. 9. 2018 již nepůjde online hlasovat a 2 vítěze vybere VIP porota.

 Účastník soutěže, jehož soutěžní CEWE FOTOKNIHA získala nejvíce soutěžních hlasů nebo byl zvolen VIP porotou, bude telefonicky kontaktován organizátorem. Podmínkou pro zveřejnění účastníka jako měsíčního výherce je udělení souhlasu s pořízením fotografií a video a audiozáznamu nebo přímého TV přenosu z předání měsíční výhry a z případného předání hlavní výhry ve finále a jejich použitím pro marketingové účely organizátora k další propagaci soutěže. V případě, že účastník nebude po dobu 7 dní k zastižení na udaném telefonním čísle či emailu nebo neudělí výše uvedený souhlas, vyhrazuje si organizátor právo vyhlásit jako měsíčního výherce dalšího účastníka v pořadí získaných hlasů nebo volby VIP poroty, který tyto podmínky splní.

 Vždy k 15. dni následujícího měsíce budou na soutěžních stránkách zveřejněny udělené soutěžní hlasy a zároveň vyhlášeny obě vítězné CEWE FOTOKNIHY předchozího měsíce.

Měsíční ceny jsou předávány výhercům výhradně osobně, a to buď v Praze v sídle organizátora soutěže, nebo u partnerů soutěže. Podmínkou pro předání měsíční výhry je osobní účast výherce na předání. V opačném případě cena propadá.

 

VÝHERCI KATEGORIÍ SOUTĚŽE

V rámci jednotlivých kategorií soutěže budou zvoleni výherci každé kategorie, které bude volit vždy partner jednotlivé kategorie ze všech soutěžních CEWE FOTOKNIH dané kategorie.

Výherce kategorie bude zvolen partnerem kategorie po ukončení přihlašování CEWE FOTOKNIHY do soutěže.

Účastník soutěže, jehož soutěžní CEWE FOTOKNIHA byla vybrána partnerem jako vítězná v rámci kategorie, bude telefonicky kontaktován organizátorem. Podmínkou pro zveřejnění účastníka jako výherce kategorie je udělení souhlasu s pořízením fotografií a video a audiozáznamu nebo přímého TV přenosu z předání výhry ve finále a jejich použitím pro marketingové účely organizátora k další propagaci soutěže. V případě, že účastník nebude po dobu 7 dní k zastižení na udaném telefonním čísle či e-mailu nebo neudělí výše uvedený souhlas, vyhrazuje si organizátor právo vyhlásit jako výherce kategorie dalšího účastníka v pořadí volby partnera kategorie, který tyto podmínky splní.

Výherci jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na stránkách soutěže před konáním finále soutěže, kde jim budou předány hodnotné ceny.

 

FINÁLE SOUTĚŽE

Do finále soutěže postupují všichni měsíční výherci. Finále soutěže se bude konat 11. října 2018 v Praze v divadle Semafor za účasti VIP poroty a zástupců médií.

Ve finále soutěže budou vystaveny všechny CEWE FOTOKNIHY měsíčních výherců. O vítězné CEWE FOTOKNIZE roku 2017 rozhodne VIP porota, jejíž členové budou udělovat finálovým CEWE FOTOKNIHÁM hlasy.

CEWE FOTOKNIHA s nejvíce udělenými hlasy se stává vítěznou. Autor vítězné CEWE FOTOKNIHY roku  získává hlavní výhru soutěže.

Podmínkou účasti CEWE FOTOKNIHY ve finále soutěže je osobní účast autora. V případě neúčasti autora ve finále bude CEWE FOTOKNIHA z finále soutěže vyřazena.

Účastník, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely organizátora na neomezeně dlouhou dobu. Organizátor je oprávněn využívat jména výherců pro marketingové účely související s touto soutěží.

 

CENY V SOUTĚŽI

Měsíční cena – dárkový poukaz na fotoslužby CEWE v hodnotě 5 000,- Kč

Cena kategorie cestování – zájezd do Senegalu s CK Exim tours

Hlavní cena – osobní automobil Peugeot 308  

Podmínkou předání jakékoli ceny je osobní účast výherce při předání ceny.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vyhrané výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách organizátora. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

 

Svoji CEWE FOTOKNIHOU můžete pomáhat

Za každou  CEWE FOTOKNIHU přihlášenou do soutěže daruje organizátor 10,- Kč a za každý hlas věnovaný Vaší soutěžní CEWE FOTOKNIZE daruje organizátor 1,- Kč charitativním organizacím Pink Bubble a Sue Ryder. Darovaná částka bude rovnoměrně rozdělena mezi uvedené charitativní organizace.

 

Dotazy k soutěži zasílejte na email: mojecewefotokniha@cewe.cz