Ochrana osobných údajov

Zákazník svojím podpisom (prípadne zaškrtnutím príslušného políčka v prípade internetového formulára) udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, súhlas s manuálnym a automatizovaným spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov spoločnosti CEWE a.s. so sídlom Bratislava 5, Galvaniho 7/B, PSČ 821 04,

IČ: 31395937, IČ DPH: SK2020349034, ktorá je ich správcom a aj spracovateľom.

Ďalej súhlasí s tým, že k týmto údajom mâžu byť priradené aj ďalšie údaje s ich následným spracovaním prostredníctvom poverených tretích osôb. To všetko pre obchodné a marketingové účely správcu, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách.

Zákazník týmto dáva taktiež súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, so zasielaním obchodných oznamov obsahujúcich informácie o novinkách, produktoch a službách, ktoré spoločnosť ponúka, alebo o novinkách, produktoch a službách tretích osôb.

Svojím podpisom (prípadne zaškrtnutím príslušného políčka v internetovom formulári) zákazník potvrdzuje, že bol upozornený na svoje práva súvisiace so správou a spracovaním osobných údajov spoločnosťou CEWE a.s., obzvlášť na to, že má práva podľa § 7, 10 a 11 zákona č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov, predovšetkým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas mâže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich odstránenie, atď., i právo obrátiťsa v prípade domnelého porušenia svojich práv na Úrad na ochranu osobných údajov.