Varovanje osebnih podatkov

Veseli nas - CEWE Stiftung & Co. KGaA (v nadaljevanju: CEWE), da ste obiskali našo spletno stran in da želite sodelovati v našem natečaju za najlepšo CEWE FOTOKNJIGO 2020/2021.

Stranka s svojim podpisom (oziroma z obkljukanjem okenca v spletnem obrazcu) daje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur.l. 94/2007), soglasje za manualno in avtomatsko obdelavo vseh posredovanih osebnih podakov družbi CEWE s sedežem: CEWE Magyarország Kft., Béke út 21-29., 1135 Budapest, Madžarska, ki je skrbnik in upravljalec posredovanih osebnih podatkov.

Stranka soglaša v skladu z zakonom ZVOP-1 o nekaterih storitvah informacijskih družb, in soglaša s pošiljanjem tržnih obvestil, ki obsegajo informacije o novostih, izdelkih in storitvah, ki jih družba ponuja ali o novostih, izdelkih in storitvah tretjih oseb.

S svojim podpisom (oziroma z obkljukanjem okenca v spletnem obrazcu) stranka potrjuje, da je bila seznanjena s svojimi pravicami, ki se nanašajo na obvestilo o obdelavi osebnih podatkov družbe CEWE, še posebej na pravice glede na 30. do 34. člen ZVOP-1, predvsem pa, da je posredovanje podatkov prostovoljno, da lahko soglasje brezplačno prekliče kadarkoli na naslovu družbe, da ima pravico do pristopa k osebnim podatkom ter pravico do poprave teh osebnih podatkov, kot tudi blokiranje nepravilnih osebnih podatkov, njihovo odstranitev itd., ter pravico obrniti se na Urad za varstvo osebnih podatkov v domnevnem primeru kršitve teh pravic.