Varovanje osebnih podatkov

Stranka s svojim podpisom (oziroma z obkljukanjem okenca v primeru internetnega formularja) daje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur.l. 94/2007), soglasje za manualno in avtomatsko obdelavo vseh posredovanih osebnih podakov družbi CEWE a.s. s sedežem: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, davčna št. v Sloveniji: SI70445621, ki je skrbnik in upravljalec posredovanih osebnih podatkov.

Prav tako soglašam, da se tem podatkom lahko dodajo drugi podatki ter da jih obdelujejo poverjene tretje osebe. Vse to za tržne in promocijske namene lastnika podatkov, t.j. ponujanje izdelkov in storitev, vključno s pošiljanjem informacij o aktualnih akcijah, izdelkih ter drugih aktivnostih.

Stranka tako soglaša v skladu z zakonom ZVOP-1 o nekatrih storitvah informacijskih družb, s pošiljanjem tržnih obvestil, ki obsegajo informacije o novostih, izdelkih in storitvah, ki jih družba ponuja ali o novostih, izdelkih in storitvah tretjih oseb.

S svojim podpisom (oziroma z obkljukanjem okenca v primeru internetnega formularja) stranka potrjuje, da je bila seznanjena s svojimi pravicami, ki se nanašajo na obvestilo o obdelavi osebnih podatkov družbe CEWE a.s., še posebej na pravice glede na 30. do 34. člen ZVOP-1, predvsem pa, da je posredovanje podatkov prostovoljno, da lahko soglasje brezplačno prekliče kadarkoli na naslovu družbe, da ima pravico do pristopa k osebnim podatkom ter pravico do poprave teh osebnih podatkov, kot tudi blokiranje nepravilnih osebnih podatkov, njihovo odstranitev itd., ter pravico obrniti se na Urad za varstvo osebnih podatkov v domnevnem primeru kršitve teh pravic.