Pravila natečaja

I. Organizator natečaja

Organizator natečaja je podjetje CEWE Magyarország Kft., Béke út 21-29., 1135 Budapest, Madžarska (v nadaljevanju samo "organizator“). Organizator natečaja določa sledeča splošna pravila natečaja (v nadaljevanju samo "pravila"). Namen natečaja je podpora in oglaševanje izdelkov in storitev organizatorja.

II. Trajanje natečaja

Natečaj poteka od 1.10.2020 do 30.09.2021. CEWE FOTOKNJIGO lahko prijavite kadarkoli v tem obdobju, vendar ne starejše od 6 tednov – od dneva oddaje spletnega naročila za izdelavo CEWE FOTOKNJIGE, ki jo želite prijaviti v natečaj. Organizator si pridržuje pravico do spremembe roka za prijavo.

III. Sodelujoči v natečaju

Natečaj je namenjen vsem avtorjem izdelka CEWE FOTOKNJIGA, ki so bile izdelane preko poslovnih partnerjev ali neposredno pri družbi CEWE.

Natečaja se lahko udeležijo vse fizične osebe starejše od 15 let s stalnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, razen uslužbencev ali sodelavcev organizatorja ter bližnjega sorodstva uslužbencev organizatorja. Mladoletne osebe morajo imeti zakonitega zastopnika.

IV. Prijava v natečaj

Prijaviti je mogoče vse vrste CEWE FOTOKNJIG, ki so bile poslane v izdelavo preko spletnega naročila in niso starejše od 6 tednov. Prijava na natečaj torej mora biti opravljane najkasneje 6 tednov od dneva oddaje naročila. Na voljo so 4 kategorije za prijavo: Poroka, Potovanje, Otroci in družina in Ostalo. Z enim e-mail naslovom lahko prijavite 5 CEWE FOTOKNJIG.

Prijava CEWE FOTOKNJIGE v natečaj je mogoča samo preko spletne strani natečaja. CEWE FOTOKNJIGO prijavi stranka pod svojim imenom. K vsaki CEWE FOTOKNJIGI je mogoče dodati kratek opis. Registracija je veljavna samo takrat, ko stranka izpolni vse obvezne podatke. Za registracijo fotoknjige v natečaj je potrebno vpisati številko naročila; prvih 6 številk iz številke naročila in številko naročila (drugih 6 številk iz številke naročila) ter e-mail naslov, pod katerim je bilo naročilo fotoknjige oddano, oziroma e-mail naslov s katerim je stranka registrirana za nakupe v foto programu CEWE Fotosvet. S pomanjkljivo izpolnjeno registracijo CEWE FOTOKNJIGA ne bo sprejeta v natečaj, prav tako tudi ne, če bo starejša od 6 tednov in če bo prijavljena pod drugimi e-mail naslovi.

S prijavo na natečaj udeleženec dodeli pravico družbi CEWE do obdelave in hranbe njenih osebnih podatkov za nedoločen čas in sicer v namene sodelovanja v natečaju, kot tudi za marketinške aktivnosti družbe. Ti osebni podatki so posredovani prostovoljno, udeleženec natečaja pa ima pravico svoje soglasje kadarkoli pisno preklicati. Udeleženec natečaja ima pravico do dostopa k svojim podatkom. O tem, če prijavljena CEWE FOTOKNJIGA izpolnjuje pogoje natečaja, odloča izvajalec natečaja. V kolikor bo CEWE FOTOKNJIGA odobrena za sodelovanje v natečaju, bo objavljena na strani natečaja v galeriji fotoknjig in to najkasneje v 10 delovnih dnevih od prijave.

Vsakemu udeležencu, ki je prijavil svojo CEWE FOTOKNJIGO na natečaj, bo v trenutku, ko bo njegova fotoknjiga potrjena, poslan tudi CEWE darilni kupon za CEWE FOTOKNJIGO v vrednosti 10 € z veljavnostjo do 31.10.2021. Neizkoriščena vrednost kupona se ne vrača, prav tako se jo ne da uveljaviti pri drugem naročilu. Koda za popust se lahko uveljavi samo pri partnerju, pri katerem je bila naročena CEWE FOTOKNJIGA, ki je bila prijavljena v natečaj. V natečaj bodo sprejete tudi tiste CEWE FOTOKNJIGE, kjer je bila uporabljena ta koda za popust ali katerakoli druga koda za popust.

V. Avtorske in osebne pravice

CEWE FOTOKNJIGA, ki jo prijavljate v natečaj ne sme kršiti veljavne zakone RS in mora izpolnjevati pravila natečaja.

Udeleženec mora biti avtor prijavljene CEWE FOTOKNJIGE ali pa mora imeti dovoljenje avtorja za njeno objavo. S prijavo CEWE FOTOKNJIGE v natečaj udeleženec potrjuje, da je avtor CEWE FOTOKNJIGE ali pa ima dovoljenje avtorja za objavo; da ima urejene vse pravice z osebami, ki so v CEWE FOTOKNJIGI prepoznavne ter da ima vse pravice za uporabljene fotografije. Udeleženec natečaja s prijavo CEWE FOTOKNJIGE potrjuje, da ima vsa potrebna soglasja za objavo s strani oseb, ki so na fotografijah in z njihovo umestitvijo v CEWE FOTOKNJIGO in z njihovo objavo ter da z objavo CEWE FOTOKNJIGE ne bo prišlo do kršitve osebnih in avtorskih pravic udeleženca kot tudi oseb na fotografijah.

Fotografije v prijavljenih CEWE FOTOKNJIGAH ne smejo biti v nasprotju z moralo ali v nasprotju s splošnimi načeli morale in spodobnosti. Organizator si pridržuje pravico iz natečaja odstraniti fotoknjige z neustrezno vsebino. Na natečaju lahko sodelujejo samo tiste fotoknjige s fotografijami, katerih vsebino je odobril Organizator med moderiranjem.

Udeleženec se s sodelovanjem v natečaju strinja, da podjetje CEWE FOTOKNJIGO, ki jo je prijavil v natečaj lahko prikaže na svojih spletnih straneh, kot vzorec izdelkov strank, brez časovne omejenosti in brez protiplačila. 

VI. Nagrade

Glavna nagrada natečaja za najlepšo CEWE FOTOKNJIGO je CEWE darilni kupon v vrednosti 400 €. Podelili bomo tudi nagrado občinstva, kjer izmed 10 najbolje ocenjenih fotoknjig s strani občinstva, na koncu natečaja izberemo zmagovalca, ki prejme CEWE kupon v vrednosti 300 €. Nagradili bomo tudi zmagovalce posameznih štirih kategorij (1.mesto), ki prejmejo darilni kupon v vrednosti 200 € in izbrali in nagradili bomo 2.-5. mesto, z darilnim kuponom v vrednosti 150 €. Nagrada za zmagovalca CEWE FOTOKNJIGE meseca je CEWE darilni kupon v vrednosti 100 €, ki jo podarimo za vsak mesec. Žirija izbira vsak mesec mesečne zmagovalce izmed vseh fotoknjig, ki so bile objavljene v tekočem koledarskem mesecu. Nagrajene CEWE FOTOKNJIGE bodo objavljene do 15. dne v naslednjem mesecu.

Zmagovalci bodo o nagradi informirane preko e-maila v najkasneje 15 dneh po objavi nagrajenih CEWE FOTOKNJIG.

O glavnem zmagovalcu natečaja najlepša CEWE FOTOKNJIGA 2020/2021 bo odločala žirija, izbirala pa bo med zmagovalci štirih kategorij.

Žirija bo primarno ocenjevala kreativnost in estetiko oblikovanja CEWE FOTOKNJIGE. Celoten pristop posameznika k oblikovanju ter kreativne in napredne tehnike, ki jih je uporabil v foto programu "CEWE Fotosvet", za dosego tega cilja. Predmet ocenjevanja bo tako oblikovanje platnic kot tudi notranjih strani, uporaba foto programa in vizualen izgled.

Natečaj je uradno zaključen po razglasitvi glavnega zmagovalca natečaja. V kolikor organizator ne uspe stopiti v stik z zmagovalcem v dveh mesecih od razglasitve, ni več dolžan podeliti nagrado. Organizator se zavezuje, da bo zmagovalca kontaktiral preko e-maila, ki ga je navedel pri oddaji naročila svoje CEWE FOTOKNJIGE.

VII. – Posamezna določila

Obdavčitev nagradne igre ureja Zakon o dohodnini. Ker smo tuja pravna oseba mora nagrajenec v sedmih dneh od prejema nagrade sam pri finančnem uradu vložiti prijavo dohodka.

V primeru, da je zmagovalec natečaja oseba, ki ni polnoletna oz. ni pravno odgovorna, bo nagrada predana njenemu zakonitemu zastopniku ali oskrbniku.

Vprašanja glede natečaja pošiljajte na: info@cewe.si.