Pravila natečaja

I. Organizator natečaja

Organizator natečaja je podjetje CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, Slovaška, matična št.: 31395937, zapisana v sodnem registru Okrajnega sodišča I, oddelek: Sa, številka vpisa: 842/B (v nadaljevanju samo "organizator“). Organizator natečaja določa sledeča splošna pravila natečaja (v nadaljevanju samo "pravila"). Namen natečaja je podpora in oglaševanje izdelkov in storitev organizatorja.

II. Trajanje natečaja

Natečaj poteka od 1.9.2018 do 31.3.2019. CEWE FOTOKNJIGO lahko prijavite kadarkoli v tem obdobju, vendar vedno le do 30 dni od dneva oddaje spletnega naročila za izdelavo CEWE FOTOKNJIGE, ki jo želite prijaviti v natečaj.

III. Sodelujoči v natečaju

Natečaj je namenjen vsem avtorjem izdelka CEWE FOTOKNJIGA, ki so bile izdelane preko poslovnih partnerjev ali neposredno pri družbi CEWE a.s..

Natečaja se lahko udeležijo vse fizične osebe starejše od 15 let s stalnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, razen uslužbencev ali sodelavcev organizatorja ter bližnjega sorodstva uslužbencev organizatorja. Mladoletne osebe morajo imeti zakonitega zastopnika.

IV. Prijava v natečaj

Prijaviti je mogoče vse vrste CEWE FOTOKNJIG brez omejitev, ki so bile poslane v izdelavo preko spletnega naročila. Prijava mora biti opravljane najkasneje do 30 dni od dneva oddaje naročila.

Prijava CEWE FOTOKNJIGE v natečaj je mogoča samo preko spletne strani natečaja. CEWE FOTOKNJIGO prijavi stranka pod svojim imenom. K vsaki CEWE FOTOKNJIGI je mogoče dodati kratek opis. Registracija je veljavna samo takrat, ko stranka izpolni vse obvezne podatke. Za registracijo knjige v natčeaj je potrebno vpisati številko trgovine (prvih 6 številk iz številke naročila) in številko naročila (drugih 6 številk iz številke naročila) ter e-mail naslov, pod katerim je bilo naročilo oddano, oziroma e-mail naslov s katerim se stranka registrirana za nakupe v programu Moj CEWE FOTOSVET. Pomanjkljivo izpolnjena registracija CEWE FOTOKNJIGE ne bo sprejeta v natečaj.

S prijavo v natečaj daja udeleženec pravico družbi CEWE a.s. do obdelave in hranbe njenih osebnih podatkov za nedoločen čas in sicer v namene sodelovanja v natečaju, kot tudi za marketing aktivnosti družbe. Ti osebni podatki so posredovani prostovoljno, udeleženec natečaja pa ima pravico svoje soglasje kadarkoli pismeno preklicati. Udeleženec natečaja ima pravico do dostopa k svojim podatkom. O tem, če prijavljena CEWE FOTOKNJIGA izpolnjuje pogoje natečaja, odloča izvajalec natečaja. V kolikor bo CEWE FOTOKNJIGA odobrena za sodelovanje v natečaju, bo objavljena na strani natečaja v galeriji fotoknjig in to najkasneje v 10 delovnih dnevih od prijave.

Vsakemu udeležencu, ki je prijavil svojo CEWE FOTOKNJIGO v natečaj, bo v trenutku, ko bo njegova knjiga objavljena poslan tudi popust za CEWE FOTOKNJIGO v vrednosti 10 € z veljavnostjo do 31.6.2019. Neizkoriščena vrednost kupona se ne vrača, prav tako se jo ne da uveljaviti v drugem naročilu. Koda za popust se lahko uveljavi samo pri partnerju, pri katerem je bila naročena CEWE FOTOKNJIGA, ki je bila prijavljena v natečaj. V natečaj bodo sprejete tudi tiste CEWE FOTOKNJIGE, kjer je bila uporabljena ta koda za popust ali katerakoli druga koda za popust.

V. Avtorske in osebne pravice

CEWE FOTOKNJIGA, ki se prijavlja v natečaj ne sme kršiti veljavne zakone RS in mora izpolnjevati pravila natečaja.

Udeleženec mora biti avtor prijaveljene CEWE FOTOKNJIGE ali pa mora imeti dovoljenje avtorja za njeno objavo. S prijavo CEWE FOTOKNJIGE v natečaj udeleženec potrjuje, da je avtor CEWE FOTOKNJIGE ali pa ima dovoljenje avtorja za objavo; da ima urejene vse pravice z osebami, ki so v CEWE FOTOKNJIGI prepoznavne ter da ima vse pravice za uporabljene fotografije. Udeleženec natečaja s prijavo CEWE FOTOKNJIGE potrjuje, da ima vsa potrebna soglasja za objavo od oseb, ki so na fotografijah in z njihovo umestitvijo v CEWE FOTOKNJIGO in z njihovo objavo ter da z objavo CEWE FOTOKNJIGE ne bo prišlo do kršitve osebnih in avtorskih pravic udeleženca kot tudi oseb na fotografijah.

Fotografije v prijavljenih CEWE FOTOKNJIGAH ne smejo biti v nasprotju z moralo ali v nasprotju s splošnimi načeli morale in spodobnosti. Organizator si pridržuje pravico iz natečaja odstraniti foto knjige z neustrezno vsebino.

Udeleženec se s sodelovanjem v natečaju strinja, da podjetje CEWE knjigo, ki jo je prijavil v natečaj lahko prikaže na svojih spletnih straneh, kot vzorec izdelkov strank, brez časovne omejenosti in brez protiplačila. 

VI. Nagrade

Žirija izbira mesečne zmagovalce, kot tudi nagrajence, ki napredujejo v finale. CEWE FOTOKNJIGE izbira žirija izmed vseh foto knjig, ki so bile objavljene v konkretnem koledarskem mesecu. Nagrajene CEWE FOTOKNJIGE bodo objavljene do 15. dne v naslednjem mesecu.

Nagrada za zmagovalca CEWE FOTOKNJIGE meseca je CSC fotoaparat Olympus Pen E-PL8 + objektiv 14-42 mm. Nagrada žirije pomeni napredovanje v finale in kupon za CEWE FOTOKNJIGO v vrednosti 100 €. Podeljujemo tudi nagrado za izjemnost, kjer nagrajenec ne sodeluje na finalnem dogodku, prejme pa kupon za 40 € za nakup CEWE FOTOKNJIGE. Nagrajenci bodo o nagradi informirane preko e-maila v najkasneje 15 dneh po objavi nagrajenih CEWE FOTOKNJIG.

Mesečni nagrajenci napredujejo v finale, kjer se bodo potegovali za glavno nagrado - potovanje v New York za dve osebi v vrednosti 2 000 € v režiji Turistične agencije Sonček. O zmagovalcu natečaja najlepša CEWE FOTOKNJIGA bo odločala žirija, ki bo zmagovalca izbirala med knjigami, ki so napredovale v finele.

Žirija bo primarno ocenjevala kreativnost in estetiko oblikovanja CEWE FOTOKNJIGE. Celoten pristop posameznika k oblikovanju ter kreativne in napredne tehnike, ki jih je uporabil v foto programu "Moj CEWE fotosvet", za dosego tega cilja. Predmet ocenjevanja bo tako oblikovanje platnic kot tudi notranjih strani.

Natečaj je uradno zaključen po razglasitvi glavnega zmagovalca natečaja. V kolikor organizator ne uspe stopiti v stik z zmagovalcem v dveh mesecih od razglasitve, ni več dolžan podeliti nagrado. Organizator se zavezuje, da bo zmagovalca kontaktiral vsaj 3x preko e-maila in 3x preko telefona, v kolikor je udeleženec vpisal svojo tel. št. pri oddaji naročila svoje CEWE FOTOKNJIGE.

VII. – Glasovanje

Glasovanje poteka preko spletne strani natečaja, kjer vsak obiskovalec lahko da svoj glas samo eni CEWE FOTOKNJIGI v obdobju glasovanja - to je 1 mesec. Glasovanje za foto knjigo je možno cel naslednji mesec po mescu v katerem je bila knjiga prijavljena v natečaj. Samo tako lahko zagotovimo enake možnosti za vse sodelujoče foto knjige. To pomeni, da se za knjigo, ki je bila na primer prijavljena v natečaj v mesecu septembru lahko glasuje cel oktober. Glasovanje se nato ustavi in glasuje se lahko za knjige, ki so bile prijavljene v naslednjem mesecu.

CEWE FOTOKNJIGA, ki do 30.4.2019 prejme največje število poštenih glasov, postane zmagovalka spletnega glasovanja in napreduje skupaj z mesečnimi zmagovalci in izbranci v finale. Nepošten glas je vsak glas, ki ni v skladu s pravili natečaja. Organizator natečaja si pridržuje pravico odšteti vse nepoštene glasove od skupnega števila zbranih glasov. V primeru izenačenega rezultata (enakega števila glasov pri več foto knjigah) finalista izbere žirija. Z vsakega e-mail naslova in IP naslova je mogoče oddati samo en glas.

VIII. – Posamezna določila

Obdavčitev nagradne igre ureja Zakon o dohodnini. Ker smo tuja pravna oseba mora nagrajenec v sedmih dneh od prejema nagrade sam pri finančnem uradu vložiti prijavo dohodka.

V primeru, da je zmagovalec natečaja oseba, ki ni polnoletna oz. ni pravno odgovorna, bo nagrada predana njenemu zakonitemu zastopniku ali oskrbniku.

 

Vprašanja glede natečaja pošiljajte na: info@cewe.si