Firma

CEWE Sp. z o. o. Strzelecka 11
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Tel:     +48 77 406 30 00
Fax:    +48 77 406 30 25


info@cewe.pl

www.cewe.pl

www.cewe-fotoksiazka.pl


CEWE Sp. z o. o
Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000175864
NIP 749-00-03-238
Kapitał zakładowy 15.000.000 PLN