Privacy

Wij, CEWE BELGIUM NV (hierna CEWE), zijn verheugd over jouw bezoek aan onze website en je belangstelling voor deelname aan de CEWE FOTOBOEK wedstrijd.

In onze privacyverklaring informeren we je graag welke informatie we verzamelen tijdens je bezoek aan onze website en hoe je gegevens worden gebruikt na deelname aan de wedstrijd.

1. Het verzamelen van niet-persoonlijke gegevens

Wanneer je de website van CEWE, (dwz niet via registratie) bezoekt, verzamelen we automatisch algemene informatie. De webservers bewaren standaard:

    -
de naam van je internet service provider
   -
de website van waaruit je ons bezoekt
   -
de websites die je bezoekt
    - Jouw
IP adres.

Deze informatie is niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Zo zijn we niet in staat de vastgelegde gegevens toe te wijzen aan een welbepaalde persoon. De gegevens worden anoniem behandeld. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze site te verbeteren.

2. Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld door ons, voor de doeleinden waarvoor je ons de gegevens hebt toevertrouwd, namelijk door de registratie voor de wedstrijd, door het invullen van formulieren of het versturen van e- mails, als onderdeel van een bestelling voor producten of diensten, vragen of verzoeken over materialen. In het bijzonder, een gebruik van de persoonlijke gegevens ten behoeve van reclame of marktonderzoek, kan alleen indien je ons uitdrukkelijk jouw toestemming hiertoe gegeven hebt. Voor elke overdracht van je persoonlijke gegevens aan derden is jouw toestemming tot dusver vereist. De overdracht van persoonsgegevens aan geautoriseerde overheidsinstellingen en autoriteiten, kan enkel indien we gebonden zijn aan een gerechtelijke beslissing enkel in het kader van de relevante wetten.

Je toestemming kan worden herroepen op elk moment.

De intrekking kan informeel zowel per post naar Cewe, Generaal de Wittelaan 9 bus 9, 2800 Mechelen, of via foto@cewe.be met duidelijke vermelding van de aanvraag.

3. Het opslaan van gegevens

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, met de in artikel 2 genoemde doeleinden, worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke termijnen.

4. E-tracker

Via E-tracker (www.etracker.com) verzamelen en slagen we gegevens op voor marketing-en optimalisatie doeleinden. Via deze gegevens worden gebruikersprofielen opgemaakt onder een pseudoniem. Cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internet browser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies staan ​de erkenning van de Internet browser toe. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om bezoekers te identificeren op deze website en zal niet worden samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan worden ingetrokken op elk moment met ingang voor de toekomst.
Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door E-tracker voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Google Analytics

Wij wijzen erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en deze maken een analyse van je gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerde wordt over jouw gebruik van deze website (inclusief je IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere met website en internet gerelateerde diensten. Daarnaast kan Google deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk verplicht is of waar dergelijke derden de informatie namens Google te dragen. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens van Google. Je kan het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van je browsersoftware; maar we wijzen erop dat je niet in staat zal zijn om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken.

Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Facebook

Op onze website zijn ook plug-ins opgenomen van het sociale netwerk Facebook. Deze worden uitsluitend beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook). De plug-ins zijn "Likes" herkenbaar gemaakt door het Facebooklogo of de toevoeging als onderdeel van onze website. Wanneer je een pagina van onze website, die een dergelijke plug-in omvat bezoekt, maakt je browser een directe verbinding met de Facebook-servers, die op zijn beurt de inhoud doorgeeft van de plug-ins.  Als je bent ingelogd bent met je Facebook-account terwijl je op onze website surft, kan Facebook dit websitebezoek aan deze account toewijzen. Door interactie met plug-ins, bijvoorbeeld, door te klikken op de "Like" knop of het achterlaten van een reactie, wordt deze desbetreffende informatie rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Als je een dergelijke overdracht van gegevens wenst te voorkomen, moet je je best eerst afmelden bij je eigen Facebook-account, voor je onze website bezoekt.

Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens door Facebook en de lokale verdere verwerking en het gebruik van jouw gegevens, evenals je rechten en instellingen, vind je in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

7. Cookies

Afgezien van het hierboven beschreven gebruik van cookies door Google Analytics en E-tracker, maken we momenteel enkel gebruik van aanvullende cookies.

8. Beveiliging

CEWE maakt gebruik van de nieuwste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om jouw gegevens van toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te beschermen. In het geval van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, wordt de informatie in gecodeerde vorm overgedragen om misbruik door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

9. Recht op informatie

Je hebt het recht op elk gewenst moment informatie over de opgeslagen gegevens over, met inbegrip van de gegevensbron en ontvangers en het doel van de verwerking van gegevens op te vragen. Stuur hiertoe een aanvraag of een e-mail met de in punt 2 opgenoemde gegevens. 

10. Bijwerken van gegevens

Zoals we introduceren van nieuwe producten of diensten, te wijzigen Internet processen of als het internet en IT security technologie voortschrijdt, dit "Privacy Policy" bijgewerkt. Daarom behouden wij ons het recht voor te allen tijde - ook onaangekondigd - om het beleid te wijzigen zoals vereist of aan te vullen of te verwijderen gedeelten daarvan op elk moment. De wijziging zal op dit punt worden gepubliceerd. U moet daarom deze website regelmatig te bezoeken om te leren over de huidige status van de privacy policy.

11. Vragen over privacy

Als u nog vragen heeft over de informatie over de bescherming van gegevens en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons of onze gegevensbescherming op elk moment.

Contact informatie:

CEWE Belgium NV
Generaal de Wittelaan 9 bus 9
2800 Mechelen
Tel. +32 (0)15/29.56.13
Fax: +32 (0)15/29.56.99
E-mail: foto@cewe.be
Internet: http://www.cewe.be