Uvjeti

1. Prijavite svoju CEWE FOTOKNJIGU na natječaj preko Fotoprograma. Važno je da Fotoknjiga koju ste izradili nije starija od 6 tjedana.
2. Samo punoljetne osobe mogu sudjelovati na natječaju. Potrebno je navesti cijelo ime i e-mail adresu.
3. Žiri će izabrati podjednika mjeseca i na kraju natječaja završnog pobjednika.
4. Nagrade CEWE FOTOKNJIGA natječaja su kuponi u različitim vrijednostima te fotoaparati i krstarenje Mediteranom.
5. S jednom prijavljenom mail adresom možete se prijaviti s maksimalno 5 svojih fotoknjiga. Sudionik jamči da sa fotoknjigom s komoj se natječe ne posjeduje neograničena autorska i korisnička prava u vlasništu treće osobe.
Motivi fotoknjige ne krše zakonske odredbe zemlje podrijetla, Europske unije ili osobna prava prikazanih osoba. Važno je da fotoknjiga koju ste izradili nije starija od 8 tjedana. Vaše osnovne podatke možete promjeniti u korisničkom računu.
6. Rok prijave možete pronaći na http://www.cewe-community.com/natjecaj/ stranici. CEWE održava pravo na promjena rokova ili ukidanje natječaja.
7. Organizator natjecanja zadržava pravo na brisanje priloga koji znatno odstupaju od predloženih tema. Nećemo slati obavijest o brisanju slika. Uz to, organizator pridržava pravo da u svako vrijeme i bez prethodne najave promijeni ili dopuni sadržaje koje on stavlja na raspolaganje, također i u slučaju kada iste imaju utjecaj na uvjete sudjelovanja u natjecanju.
8. Svojim sudjelovanjem na natjecanju sudionik daje tvrtki CEWE i njezinim partnerskim tvrtkama neopozivo i neograničeno pravo korištenja učitanih fotoknjiga u svoje promidžbene svrhe. To obuhvaća mogućnost objavljivanja, umnožavanja, prikazivanja i obrade u svrhu promidžbe i predstavljanja tvrtke CEWE i njezinih partnera- u bilo kojem mediju, u bilo kojem obliku, bilo kojom metodom ili sredstvom za objavljivanje, reproduciranje, distributiranje. To će se odvijati isključivo u povezanosti s natjecanjem na koje se sudionik prijavio. Ovo odobrenje obuhvaća korištenje poslanih fotoknjiga u sljedeće svrhe:
-prezentacije na izložbama,
-objavljivanje na Internetu i društvenim mrežama,
-preuzimanje u druge publikacije, uključujući materijal trećih strana objavljen u priopćenjima za javnost,
-predstavljanje usluga tvrtke CEWE.
9. Za komercijalnu uporabu koja nadilazi navedeno potrebno je posebno odobrenje sudionika.
10. Sudjelovanje zaposlenika tvrtke CEWE i pomagače natječaja je zabranjen.
11. Za sudjelovanje u natječaju CEWE FOTOKNJIGA sudionik nema prava na doplatke.
12. Brisanja prijave je moguće uz pismeni zahtjev na navedene konakte tvrtke CEWE.
13. Prijavom svoje CEWE FOTOKNJIGE sudionik pristaje na Uvjete sudjelovanja. Mjerodavna je odluka suda.
14. Svojim sudjelovanjem sudionik potvrđuje da je vlasnik autorskih prava učitanih fotoknjiga te da time neograničeno raspolaže pravima korisnika dotičnih fotografija. Sudionik nadalje potvrđuje da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka i prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Već sada sudionik odobrava tvrtki CEWE prava na zahtjeve trećih strana. Zaposlenici tvrtke CEWE i drugi koji sudjeluju u osmišljavanju i provedbi natjecanja za fotoknjigu ne sudjeluju u natjecanju.
15. Sudionik se slaže se tim da se njegovo ime navede kao vlasnika autorskih prava.