Sretan rođendan!

Op.a. knjiga::
Knjiga je posebna jer predstavlja zahvalu tajniku i treneru SRD Zubatac na pomoći,poticaju i podršci u bavljenju sportskim ribolovu u našem malom mjestu Lovranu kao i na ljubavi koju pruža našoj djeci.
Prijava knjige