Our adventure book

Op.a. knjiga::
Naše putovanje počinje plusičem na testu i vodi nas kroz situacije, putovanja i debljanje, sa osmijehom ,zbog iščekivanja, na licima naše male obitelji. Dorotea, Patrik, mama, tata <3
Prijava knjige